Takvindu – en av våre spesialiteter

Takvinduer er supre lyskilder i boliger der det er vanskelig å oppnå gjennomlys og takvinduer i skråtak kan løfte kvaliteten på et rom betydelig. Takvindu i korrekt utførelse som er forskriftsmessig montert kan også fungere som godkjente rømningevsier i soverom, for eksempel i rekkehus. Det er viktig å sørge for at valget er gjennomtenkt og optimalt for din romløsning.

Mulighetene for innsetting av takvindu avhenger både av fasadeuttrykk og takkonstruksjon. Takvinduer bør ikke benyttes i tak med mindre takvinkel enn det som kreves for opplektet taktekning. Man må ivareta krav til dagslys og sikkerhet, samt forholde seg til krav ved utgang fra brancelle. Plassering, isolasjon og gode detaljløsninger for tetting og god solavskjerming er også viktig.

Be om tilbud