Bekymringsfritt byggeprosjektBygge, ute

La oss lose deg trygt gjennom ditt byggeprosjekt, fra idé til ferdigstillelse.

Plasser ansvaret der kompetansen er – hos entreprenøren.
Totalentreprise kan anbefales for de fleste byggeoppdrag, fra private baderom til komplekse store bygg.  Alt vi trenger er en definisjon av ditt behov. Hvis du ønsker å ta del i prosessen selv er du selvsagt velkommen til det også, vi er åpne for forslag.

 

Vi tar oss av:

• Strukturering av nødvendige prosesser
• Kontrakter og vilkår
• Konkurransegrunnlag

• Gjennomgang av tilbud
• Kontrakt og oppfølging av underleverandører
(elektriker, rørlegger, grunnarbeid, byggeprosess m.m.)
• Bestilling og håndtering av nødvendig utstyr og materialer

• Byggeledelse
– Oppstart og gjennomføring av byggeperioden
– Følge opp arbeidere
– Avslutning og overtakelse

• Sluttoppgjør
• Reklamasjoner og tvistehåndtering

 

Fordeler med totaltenreprise

• Krever mindre arbeidsinnsats for deg som byggherre
• Bedre oversikt over kostnader i prosjektet på et tidlig tidspunkt
• Kun en kontraktspartner å forholde deg til som byggherre

Be om tilbud

Fordeler med byggeledelse

Som byggelederen er vi din representant på byggeplassen!
Vi tar oss av kvalitetskontroll og fremdriftskontroll, og sørger for at samspillet mellom de forskjellige aktørene i byggeprosjektet fungerer.

Med prosjekt- og byggeleder fra samme firma blir samarbeidet betraktelig enklere, det betyr tidsbesparelser og enklere ansvarsgrenser.
I mindre prosjekter er det naturlig at prosjekt- og byggeleder er samme person.

 

Viktig

• Begrens behovet for endringer før bygget eller anlegget er overtatt
• Sørg for en god tidligfase i egen organisasjon for å fastsette prosjektets funksjoner, form og kvaliteter slik at grunnlaget er entydig

 

Låse beslutningene?

En utfordring med totalentreprise kan være at du tidlig i byggeprosessen låser de fleste beslutninger. Dette kan vi løse med en partneravtale og planlegging av prosjektet i tett samarbeid med deg som kunde, ut fra et fastlagt budsjett, en definert standard og åpent regnskap. Alle besparelser i forhold til budsjettet deles likt mellom byggherre og entreprenør.

På den måten kan endringer gjennomføres gjennom hele byggeperioden.

 

Godt utrustet

DV Bygg as er et flerfaglig selskap som er godt utrustet for gjennomføring av en vellykket totalentreprise.

Be om tilbud