Montering av takvinduBytte eller sette inn nye vinduer og dører?

Å skifte ut dører og vinduer ser ikke bare pent ut – det sparer deg for både energilekkasjer og strømkostnader. Vinduer som er mer enn 20 år gamle slipper ut ca 2,5 ganger mer varme enn nye vinduer.

Nye vinduer slipper ikke bare inn mer lys, det kan gi nye godkjente rømningsveier, gi deg nye bruksområder og hjelpe deg å utnytte arealet.

Det er mye å ta hensyn til ved vindusbytte. Har bygget for eksempel stående kledning der underliggeren er en del av omrammingen eller utradisjonell innfesting? Slike detaljer kan gjøre det tidkrevende å skifte dører og vinduer. Det er også viktig å være nøye med innsettingen. Vinduer og dører må festes forsvarlig og være nøye vatret. I tillegg må det isoleres og tettes på riktig måte rundt karmen.

 

Takvindu – en av våre spesialiteter

Takvinduer er supre lyskilder i boliger der det er vanskelig å oppnå gjennomlys og takvinduer i skråtak kan løfte kvaliteten på et rom betydelig. Takvindu i korrekt utførelse som er forskriftsmessig montert kan også fungere som godkjente rømningevsier i soverom, for eksempel i rekkehus. Det er viktig å sørge for at valget er gjennomtenkt og optimalt for din romløsning.

Mulighetene for innsetting av takvindu avhenger både av fasadeuttrykk og takkonstruksjon. Takvinduer bør ikke benyttes i tak med mindre takvinkel enn det som kreves for opplektet taktekning. Man må ivareta krav til dagslys og sikkerhet, samt forholde seg til krav ved utgang fra brancelle. Plassering, isolasjon og gode detaljløsninger for tetting og god solavskjerming er også viktig.

 

Bytte tak?

TaktekkingÅ legge tak er en stor og omfattende jobb, ikke noe man enkelt gjør selv. Vi gjør jobben trygt, rimelig og effektivt – og sikrer deg et tett og stabilt tak.

Dersom bygget er mellom 20 og 25 år anbefales en vurdering om taket bør skiftes.Vi tar gjerne en vurdering for deg og sørger for at jobben blir forskriftsmessig utført og inkluderer alle tillegg du har behov for, som for eksempel tilbehør som pipebeslag og snøfanger, samt evt. nye takrenner og beslag.

Nyere tak er i tillegg av stor verdi dersom du skal selge. Alle målinger viser at du får igjen mer på å skifte tak enn ved å pusse opp for eksempel bad og kjøkken.

 

ENØK • Energieffektivisering

Vi hjelper deg å redusere energiforbruket og sørge for godt inneklima og bærekraftig energisystem – så sparer du penger og miljø, slike tiltak kan du til og med søke støtte til fra Enova (også privatboliger).

Gode ENØK tiltak: helhetlig oppgradering av byggets ytre, inkludert grunnmur (drenering), etterisolering og bytte av tak og kledning, samt skifte vinduer og dører.

For næringsbygg kan man også søke støtte til kartlegging av nødvendige/ effektive tiltak.

 

DV Bygg har bred erfaring med taklegging og innsetting av nye vinduer og dører.

Vi hjelper deg å tilfredsstille alle tekniske krav. Gir tips til gode produkt for din bolig og sørger for at både montering, isolering og tetting er forskriftsmessig utført. Så du slipper overaskelser i ettertid.

 

Allsidig byggmester

Vi tar oss gjerne av en rekke byggmester oppdrag både for privatpersoner, borettslag og næringsbygg:

 • Etterisolering
 • Skifte av vinduer og dører
 • Bytte kledning
 • Taktekking
 • Nybygg
 • Tilbygg
 • Ombygging
 • Parkett og gulv
 • Montere innredninger
 • Garasje og bod (lekehus)
 • Balkong, terrasse og utearealer
 • Totalentreprise
 • Byggeleder
 • Prosjektering
 • Tegning og søknader
 • Bestille materialer
 • Spesialoppdrag du måtte ha behov for

 

Ta en titt på våre referanseprosjekter for inspirasjon.

Be om tilbud